Monosketch

 

 

 
Monosketch là một thương hiệu Art & Craft ra đời tại Saigon, Việt Nam từ 2017. Tại Monosketch bạn sẽ dễ dàng tìm thấy cho mình các sản phẩm đậm tính nghệ thuật như Postcard, Bookmark, Sticker, Sổ tay hay các sản phẩm nội thất như tranh ảnh, Art Print, Poster với Thiết kế Bản quyền từ cộng đồng Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
 

Monosketch is an Art & Craft brand that was born in Saigon, Vietnam since 2017. At Monosketch you will easily find yourself artful products such as Postcard, Bookmark, Sticker, Notebook or interior products. such as pictures, Art Print, Poster with Copyright Design from the young Vietnamese artist community.

 

 

 Aurora Of The Spring  Aurora Of The Spring
 Cherry Blossom  Cherry Blossom
 Horizon  Horizon

Horizon

35,000₫

 Lost Thing  Lost Thing

Lost Thing

35,000₫

 Nảy Mầm  Nảy Mầm

Nảy Mầm

35,000₫

 Nhạc Xưa  Nhạc Xưa

Nhạc Xưa

35,000₫

 Southern Lion  Southern Lion

Southern Lion

35,000₫

 Summer Green  Summer Green

Summer Green

35,000₫

 Vietnam Food Map  Vietnam Food Map