Saigon Siblings

 

Saigon Siblings là một thương hiệu Việt hoạt động trong lĩnh vực F&B và bán lẻ. Chúng tôi với một đội ngũ đầy đam mê có xuất thân từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có điểm chung đó chính là niềm tin về việc nâng tầm thương hiệu Việt trong và ngoài nước. 

Saigon Siblings is a homegrown Vietnamese brand work in F&B, and retail with a presence in bustling Ho Chi Minh City. We are a driven team full of passionate individuals from various backgrounds who believe in elevating Vietnam’s brand locally and abroad. 

 

 Gunmetal Straw Set  Gunmetal Straw Set
 Life Calendar  Life Calendar

Life Calendar

189,000₫

 Mobylette T-shirt  Mobylette T-shirt
 Phương's Tote Bag  Phương's Tote Bag
 Rose Gold Straw Set  Rose Gold Straw Set
 Silver Straw Set  Silver Straw Set