The Catinat

 

The Catinat là một hiệu đồ đơn giản, do người Sài Gòn lập nên, để mọi người có thể mang Sài Gòn đi khắp mọi nơi..Lấy cảm hứng từ cốt cách mộc mạc của người Sài Gòn và kết hợp với yêu cầu cao về chất lượng, và họ đã tạo ra những sản phẩm mà khi khoác lên người sẽ thấy thoải mái nhất. Với sự chăm chút cho từng tiểu tiết và hoàn thành từng sản phẩm bằng tay (handmade).

The Catinat is a simple clothes store, created by Saigonese, so that people can bring Saigon to  everywhere. quality, and they've created products that look best when they are put on. With care for each detail and completely handmade

 

 

 From Saigon  From Saigon

From Saigon

250,000₫

 Saigon Pearl  Saigon Pearl

Saigon Pearl

250,000₫

 Saigonese 199x  Saigonese 199x

Saigonese 199x

250,000₫