Meet the team
meettheteam

Xin chào!

Chúng tôi chính là đội ngũ phía sau Saigon Siblings, xuất thân từ một trong những thủ đô của cà phê thế giới, Seattle! Sau hơn một thập kỷ xa cách thì nay chúng tôi đã có cơ hội để được đoàn tụ lại tại mảnh đất Sài Gòn này, một thành phố mà chúng tôi vẫn luôn hằng yêu quý. Và cũng chính từ niềm yêu thích thành phố này mà chúng tôi đã luôn cố gắng hết mình để chia sẻ với cộng đồng những gì đã và đang hiện diện tại thành phố hết sức thân thương này. Một không gian để có thể hỗ trợ những nghệ sĩ địa phương và đưa những bạn bè với đa dạng văn hóa và sở thích có thể hội tụ lại tại một nơi, một không gian thân thiện nơi mà chúng ta có thể cũng chia sẻ niềm đam mê cà phê và cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện về văn hóa cà phê trên khắp thế giới - và đó chính là Saigon Siblings

- Tâm, Phương và Bruce


Xin Chào!

We are the team behind Saigon Siblings, originally from one of the coffee capitals of the world, Seattle! After over a decade living thousands of miles apart us siblings have reunited in Saigon, a city that we’ve grown to love from our many visits growing up. Our fondness for this city helped us create an environment where we can share with the global community what this city has to offer. A space that supports local creatives and brings people with diverse culture and interest together into one place. A friendly atmosphere where we can share our interest in coffee and about the coffee culture from around the world.

- Tam, Phuong and Bruce