Saigon Siblings là một thương hiệu Việt hoạt động trong lĩnh vực F&B và bán lẻ. Chúng tôi với một đội ngũ đầy đam mê có xuất thân từ
nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có điểm chung đó chính là niềm tin về việc nâng tầm thương hiệu Việt trong và ngoài nước. 

Kéo xuống để để xem những thương hiệu tuyệt vời đó nhé!

 

Saigon Siblings is a homegrown Vietnamese brand work in F&B, and retail with a presence in bustling Ho Chi Minh City. We are a driven team full of passionate individuals from various backgrounds who believe in elevating Vietnam’s brand locally and abroad. 

Scroll down to see more awesome local brands!

 

Thương hiệu khác